Så här arbetar vi

Läs mer

Om Loza Foundation

DIREKTINSATSER I DE FATTIGASTE DELARNA AV EUROPA

Vi är en uppsökande organisation som verkar i de länder sämst rankade enligt FN:s Human Development Index, framför allt i områden det finns få eller inga andra initiativ. Vi besöker sjukhus, barnhem och institutioner och med behovskriterier utifrån mänskliga rättigheter väljs projekt att arbeta vidare med.

Loza Foundation grundades ur ett behov som identifierades i Makedonien 2016. Stiftelsen inleder sin verksamhet med ett stort projekt riktat till ”Special Institution Demir Kapija” i Makedonien.

Varje projekt drivs av ett unikt anpassat arbetsutskott. En arbetsgrupp bestående av medicinskt-humanitärt kunniga, kunniga inom byggnadsteknik eller utifrån andra behov som projektet kräver. Vi bygger samtidigt upp ett expertnätverk kopplat till organisationen som har kunskap och erfarenhet av det som kan förväntas. Ett arbetsutskott har aktörer i både givarlandet och mottagarlandet som samarbetar utifrån Loza Foundations ändamål och verksamhetsgrund.

Innan ett projekt startas produceras en projektplan som bygger en behovsanalys framtagen med hjälp av inledande intervjuer och grundlig dokumentation.

Våra projekt genomförs delvis med hjälp av lokal arbetskraft och resurser på plats för att medverka till en positiv samhällsutveckling, socialt, ekonomiskt och utifrån en målbild om en hållbar utveckling. Våra projektet drivs och dokumenteras av stiftelsens förtroendevalda som redovisar till styrelsen.

Vi vill säkerställa att våra projekt utförs med kvalitet och att det vi levererar används på rätt sätt och till rätt människorna. Därför följer vi upp och kvalitetssäkrar alla projekt. Med hjälp av återbesök och intervjuer utvärderas projekten och rapporteras till styrelse, sponsorer och till organisationens medlemmar.

Loza Foundation bygger långsiktiga relationer med de barnhem och institutioner som vi samarbetar med och det är viktigt att hålla vad vi lovar. För att bygga hållbara samarbeten och genomföra framgångsrika projekt samarbetar vi också med organisationer som är verksamma på plats och som delar våra värderingar. Alla samarbeten bygger på gemensamma grundvärderingar om mänskliga rättigheter och har en målbild om en hållbar, ekonomisk och social utveckling i mottagarlandet.

Följ oss på Twitter

Last Tweets

  • Läs om vårt samarbete med FNs urvecklingsprogram för människor med funktionshinder i Makedonien.… ,
  • Walking from room to room at an institution for people with disabilities. Trying to remember everyones name.… ,
  • Back in Macedonia at the institution for people with disabilities. Working for their rights to live under human cir… ,