Ett bättre Europa för alla

Läs mer

Om Loza Foundation

För Europas mest utsatta människor

Glappet mellan fattiga och rika växer sig allt större i Europa. Barnhem och institutioner i de fattigaste områdena sitter fast i en gråzon utan förutsättningar eller resurser att själva förändra sitt tillstånd. Loza Foundation fokuserar på de undangömda platserna i Europas fattigaste delar och hjälper där människor med särskilda behov som lever under omänskliga omständigheter.

Stiftelsen grundades 2017 som en reaktion på de levnadsförhållanden som råder för mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. I samarbete med lokalbefolkningen gör vi direkta insatser på institutioner för människor med mentala och fysiska funktionshinder, på barnhem och för verksamheter för kvinnor och barn i särskild utsatthet. Barn som saknar föräldrar och familj lever i särskild utsatthet och kvinnor som flyr ifrån våld och förtryck förskjuts ofta av anhöriga och har ingenstans att ta vägen.

Loza Foundation vill skapa möjligheter att bidra till en positiv utveckling för dessa utsatta människor. Vår vision är ett mer jämställt Europa och vårt arbete riktar sig till de europeiska länder som ligger längst ner på FN:s HDI Index: Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Kosovo.

Vi arbetar utifrån mänskliga rättigheter enligt FN:s Universal Declaration of Human Rights. Vi vill vara en röst för särskilt utsatta människor och lyfta deras särskilda rättigheter till mat och kläder, hälsa och trygghet.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden, den finansieras av privatpersoner och företag.

Insamlingsstiftelsen kommer att stå med 90-konto under Svensk Insamlingskontroll som granskar verksamheten och kontrollerar att pengarna används på rätt sätt. En garanti för dig som givare.

Verksamheten är under utveckling och finansieringen är avgörande. Vi är i stort behov av ditt stöd.

Följ oss på Twitter

Last Tweets